Mediestrategiprisen til VIPPS

Mediestrategiprisen til VIPPS

Lanseringen av Vipps.

Vizeum og POL vant mediestrategiprisen for lanseringen av Vipps.

Introduksjonen av en helt ny betalingstjeneste, og således et nytt verb, har slått alle målsetninger. Kjennskapen til Vipps gikk fra 0 til 70 % i løpet av 6 uker og appen har ligget som nummer 1 i Appstore i flere måneder.
Å utnytte den digital adferden til folk som har vist interesse har vært en sentral del av kampanjen, i kombinasjon med TV, digital TV sync, radio, utendørs og andre brede digital flater.

Juryen sier:
- Dette er det eneste caset med tallfestede mediemål og en analyse rundt medieeksponering og prøving for å søke å bevise medienes bidrag (både kjøpte og egne). Caset er forbilledlig i sin helhet, systematikk, forretningsforståelse og smartness på en rekke områder, heter det.