Vipps slappfisk

Vipps er blitt en naturlig del av hverdagen til hundretusenvis av nordmenn, og dermed er det også naturlig å vise en hverdagslig hendelse, som mange kan kjenne seg igjen i – dramatisert på en måte som skiller seg ut i kampen om oppmerksomheten.